СТАНОВЛЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІГРОВІЙ ТА НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ «РАДІСТЬ РОЗВИТКУ»

Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 20 лютого 2020 р.


  • Тамара Олександрівна ПІРОЖЕНКО Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9822-4819
  • Олена Юріївна ХАРТМАН Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3380-4836
Ключові слова: ціннісні орієнтації, освітня система «Радість розвитку», тематичний цикл, психологія розвитку дитини, субкультура дитинства

Анотація

У доповіді висвітлено впровадження технології психолого-педагогічного проєктування взаємодії дорослого з дитиною «Радість розвитку» у рамках дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Психолого-педагогічні умови становлення ціннісних орієнтацій дітей в ігровій та навчальній діяльності освітньої системи «Радість розвитку». Описано концептуальні ідеї та завдання дослідження. Центральною і головною ідеєю у впровадженні освітньої системи «Радість розвитку» є твердження, що життєорганізація ігрової та навчальної діяльності дитини від 2 до 12 років у межах тематичного циклу дає змогу реалізувати психолого-педагогічні умови свободи й прийняття дитиною цінностей, які є механізмом активності, творчої діяльнісної самореалізації та самопрезентації. Виокремлено не тільки зовнішні (соціально-педагогічні), а й внутрішні (психологічні) фактори впливу на процес прийняття дитиною соціально значущих цінностей. Наведено поточні результати науково-дослідної роботи. Наголошено на високому ступені невизначеності, варіативності, змінюваності розвивальних умов і необхідності визначення балансу методичних прийомів, методів, форм роботи з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку.

Список використаних джерел

Гавриш, Н.В., Брежнєва, О.Г., Кіндрат, І.Р., Корнеєва, О.Л., Рагозина, В.В., Рогозянський, О.С., & Хартман, О.Ю. (2017a). Впевнений старт: книга вихователя : методичний посібник (Т.О. Піроженко, наук. ред., О.Ю. Хартман, заг. ред.). В 3 частинах. Ч. 1. Київ: Українська академія дитинства.

Гавриш, Н.В., Панасюк, Т.В., Піроженко, Т.О., Рогозянський, О.С., Хартман, О.Ю., & Шевчук, А.С. (2017b). Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку (Т.О. Піроженко, заг. наук. ред.). Київ: ТОВ «Українська академія дитинства».

Климець, К.В., & Піроженко, Т.О. (2016). Рухова активність та психічне благополуччя дитини старшого дошкільного віку : навчально-методичний посібник. Київ: Видавничий дім «Слово».

Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років «Вчимося жити разом». (2016). Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Київ: Видавництво «Алатон». https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/programi/1.pdf

Піроженко, Т.О., & Хартман, О.Ю. (2014). Виховуємо дитину – зростаємо як батьки : навчально-методичний посібник. Тернопіль: Мандрівець.

Піроженко, Т.О., Ладивір, С.О, Карасьова, К.В. та ін. (2014a). Дитина у сучасному соціопросторі : навчальний посібник (Т.О. Піроженко, ред.). Київ. Кіровоград: Імекс-ЛТД.

Піроженко, Т.О., Ладивір, С.О, Карасьова, К.В. та ін. (2014b). Сучасні діти – відображення цінностей дорослого світу : методичні рекомендації (Т.О. Піроженко, ред.). Київ: Кіровоград: Імекс-ЛТД.

Піроженко, Т.О., Ладивір, С.О., Соловйова, Л.І. та ін. (2016). Компас у світі ціннісних орієнтацій дошкільника : навчальний посібник. Київ: Видавничий дім «Слово».

Піроженко, Т.О., Соловйова, Л.І. та ін. (2016). Ціннісні орієнтації дитини у дорослому світі : навчально-методичний посібник. Київ: Видавничий дім «Слово».

Піроженко, Т.О., Соловйова, Л.І., & Хартман, О.Ю. (2017). Соціально значущі цінності в життєдіяльності майбутнього школяра : методичні рекомендації (Т.О. Піроженко, ред.). Київ: Видавничий дім «Слово».

Піроженко, Т.О., Соловйова, Л.І., Карабаєва, І.І. та ін. (2017). Реалії вибору соціально значущих цінностей : посібник (Т.О. Піроженко, ред.). Київ: Видавничий дім «Слово».

Піроженко, Т.О., Хартман, О.Ю., Палієнко, К.В., & Павленко, М.В. (2016). Методичний посібник до парціальної програми з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей віком від 4-х до 6-7 років «Вчимося жити разом». Київ: Алатон.


Переглядів анотації: 73
Завантажень PDF: 32
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2020-02-24
Як цитувати
ПІРОЖЕНКО, Т. О., & ХАРТМАН, О. Ю. (2020). СТАНОВЛЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІГРОВІЙ ТА НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ «РАДІСТЬ РОЗВИТКУ». Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-2-1
Розділ
Засідання Президії НАПН України