ОСВІТА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ – РЕФОРМУВАННЯ ТРИВАЄ

Наукова доповідь на слуханнях у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій «Реформування спеціальних закладів освіти України та стан впровадження інклюзивної освіти: проблеми і шляхи вирішення» 19 лютого 2020 р., м. Київ, Україна


  • Василь Григорович КРЕМЕНЬ Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5459-1318

Анотація

У доповіді охарактеризовано позитивні зрушення у галузі освіти дітей з особливими потребами, що відбуваються у контексті її реформування. Увага акцентується на принципово важливому аспекті такого реформування – поступі інклюзивного навчання. Наголошується на значущості та необхідності наукового супроводу цього процесу, важливості розроблення теоретично обґрунтованих інноваційних технологій та їх експериментальній апробації, необхідності відповідного навчально-методичного забезпечення. Наводяться конкретні показники і результати діяльності в цьому контексті вчених Національної академії педагогічних наук України. Йдеться, зокрема, про визначення концептуальних засад і розроблення на цій основі відповідного навчально-методичного забезпечення інклюзивних і спеціальних закладів освіти для всіх категорій осіб з особливими освітніми потребами, зокрема з інвалідністю. Це навчальні та корекційно-розвивальні програми, підручники і посібники, критерії оцінювання навчальних досягнень, особистісно орієнтовані технології роботи для педагогів і батьків таких дітей та ін. Зазначається, що вся продукція має гриф МОН України і стовідсотково впроваджена в практику. Водночас окреслено коло наявних у галузі проблем, що потребують нагального розв’язання, зокрема на основі компетентнісного підходу. Акцентується, що вчені НАПН України готові і надалі брати активну участь у вирішенні цих питань, при цьому важлива подальша тісна співпраця управлінців, науковців і практиків.

Список використаних джерел

Кремень, В.Г. (2015). Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін. Європейські педагогічні студії, (5-6), 12-22. http://nbuv.gov.ua/UJRN/epc_2015_5-6_4

Кремень, В. (2006, 23 червня). Якісна освіта: вимоги XXI століття. Дзеркало тижня. https://dt.ua/EDUCATION/yakisna_osvita_vimogi_hhi_stolittya.html

Засенко, В.В., Прохоренко, Л.І. (2019). Освіта «особливих» дітей: стратегія розвитку. Рідна школа, (3-4), 48-52. https://lib.iitta.gov.ua/718099

Kremen, V.H. (Ed.). (2017). National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine. National Academy of Educational Sciences of Ukraine. Kyiv: Pedahohichna dumka. https://lib.iitta.gov.ua/706242/

Zasenko, V., Рrokhorenko, L. (2018). Educational development priorities for people with special needs in Ukraine. Education: Modern Discourses, (1), 161-166. https://doi.org/10.32405/2617-3107-2018-1-15


Переглядів анотації: 43
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2020-02-24
Як цитувати
КРЕМЕНЬ, В. Г. (2020). ОСВІТА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ – РЕФОРМУВАННЯ ТРИВАЄ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-3-1
Розділ
Події